O sekcji krótkofalarskiej

Radio-klub działający przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Zakopanem skupia 21 członków w tym 5 nasłuchowców. Przeprowadzono około 1.2 tys. łączności z całym światem, różnymi emisjami SSB/fonia/,C W/telegrafia/,BPSK/emisja cyfrowa itp.

Biorąc udział w różnych imprezach organizowanych przez władze miasta, stowarzyszenia, organizacje sportowe itd. Propagowano walory regionu, wysyłając piękne karty okolicznościowe związane tematycznie z aktualna, imprezą.

Działalność w  2009

01.01.2009 r., sekcja krótkofalarska brała udział w następujących imprezach i zawodach: „Puchar Świata w Skokach Narciarskich”

udział w comiesięcznych spotkaniach stacji klubowych Mistrzostwa Polski SP-K,

„Międzynarodowy Festiwal Ziem Górskich”,

„Dni Zakopanego”,

spotkanie opłatkowe w Tenczynie,

wyjazd na pielgrzymkę do Częstochowy,

spotkanie krótkofalowców w Gliczarowie Górnym,

wyjazd na Słowację,

udział w zawodach z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego,

„90- tej rocznicy odzyskania Niepodległości Polski,

„Polonia Restituta”,

W końcu sierpnia odbył się egzamin przed państwową, komisją egzaminacyjna uprawnienia na uprawnienia w służbie radiooperatorskiej kat. IA i B. Pracowała radiostacja pod znakiem SN0GG.Wydany był obiad przez ks. proboszcza  Sz. Gacka, było także i ognisko.

W sierpniu 2009 r., radiostacja pracowała pod znakiem 3ZOMFF. Wydane były piękne karty okolicznościowe i dyplomy. W październiku został przeprowadzony Konkurs Radiowy z okazji II Międzynarodowego Biegu Górskiego im. druha Franciszka Marduły.

W sierpniu sekcja brała udział w centralnych zawodach „Polny Dzień”. Po raz pierwszy w tym roku sekcja brała udział w Poznaniu w konkursie „Poznańskie Dni Aktywności”. Tego roku powstał nowy klub SP9PGM przy Gimnazjum nr 1 w Zakopanem. W tym roku sekcja zdobyła 25 dyplomów w tym 6 certyfikatów za zawody.