W 1906 r. Towarzystwo zakupiło plac przy ul. Orkana 2, a w 1908 r. rozpoczęło budowę Sokolni. „Sokół” liczył wówczas 149 członków, w tym 30 umundurowanych. Wkrótce w budynku „Sokoła” rozpoczęło działalność kino. Pierwszy film – „Quo vadis” – został wyświetlony 11 sierpnia 1913 r.

W okresie międzywojennym „Sokół” był najsilniejszą i najbogatszą organizacją sportową w Polsce. Prawie w każdym większym mieście znajdowała się Sokolnia, z której korzystało społeczeństwo całej miejscowości i okolic. Zakopiański „Sokół” stanowił trzon polskiego narciarstwa i gimnastyki. Jego członkowie wielokrotnie reprezentowali barwy narodowe na igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata.

 

 

Po wojnie zakopiański „Sokół” pozbawiony został swoich obiektów. Stara Sokolnia po przebudowie pozostała siedzibą straży pożarnej. Po reaktywacji Towarzystwa w 1990 r. zarząd rozpoczął starania o zwrot majątku. W 1993 r. budynek kina stał się z powrotem własnością zakopiańskiego „Sokoła”. Obecnie „Sokół” razem z zakopiańską młodzieżą przywraca życie w starej Sokolni. Poczyniono już pewne prace zabezpieczające. Koszty są jednak znaczne i każe wsparcie jest ważne.

 

 

Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" Gniazdo w Zakopanem jest organizacją pożytku publicznego a więc każdy podatnik może przekazać mu swój jeden procent podatku.

 

Wpływy uzyskane z 1% wykorzystujemy na realizację działalności statutowej, upowszechniania kultury i sportu. W roku 2021 100% wpłat przeznaczymy na rozwój i doposażenie powstającej w pustostanie po dawnej straży pożarnej przestrzeni aktywności sportowej młodzieży, w którym już działają salka do nauki jazdy na deskorolce, sala taneczna i sala do ping ponga.

 

Kto może przekazać 1% podatku?

Każdy podatnik ma prawo wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której przekaże 1% podatku.

 

 

Przeznaczenie 1%

Z budynku obecnie korzysta blisko 50 osób. Jeśli chcesz pomóc nam w wyposażeniu SOKOLNI przekaż 1% podatku na jej działalność. Zostaw swój 1% w Zakopanem.

 

Jak przekazać 1%

Żeby skutecznie przekazać 1% należy wpisać w swoim zeznaniu podatkowym (papierowym bądź elektronicznym) nazwę Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem i numer KRS 0000043433. Dzięki temu 1% podatku trafi do Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, które sfinansuje rozwój miejsca aktywności zakopiańskiej młodzieży.

 

1% dla Sokolni – zostaw swój 1 % w Zakopanem dla naszej młodzieży.

ul. Orkana 2 , 34-500 Zakopane

tel: +18 206 41 56  /

 

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

tel: +18 206 41 56  /

ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane

 1% dla Sokolni 

21 marca 2021


TG Sokół Gniazdo w Zakopanem jest organizacją non-profit

Kino Miejsce

 

tel.: +48 500 151 907

e-mail: kinomiejsce@gmail.com

Kino Sokół

 

tel.: +48 18 20 140 40

e-mail:  kinosokol.zakopane@interia.pl

Biuletyn:

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”

Gniazdo w Zakopanem

Dojazd:

 

Towarzystwo Gimnastyczne  „SOKÓŁ”  Gniazdo w Zakopanem

ul. Orkana 2

34-500 Zakopane

 

 

NIP:  736-10-46-197

REGON:  490187757

KRS:  0000043433

 

Numer konta:

Bank Pekao SA 

65 1240 5165 1111 0000 5229 6237

 

TG Sokół

 

tel.: +48 18 20 641 56

e-mail: tg.sokol.zakopane@gmail.com

biuro@sokol.zakopane.pl