Uroczystości na Górze Św. Anny- 22.05.2021 r.

Uroczystości na Górze Św. Anny - 22.05.2021 r.

 

22 maja, na Górze Świętej Anny odbyły się obchody 100. Rocznicy III Powstania Śląskiego. Dzień, w którym sto lat temu rozegrała się największa bitwa III Powstania Śląskiego zgromadził uczestników od Tatr do Bałtyku.

 

W uroczystościach, organizowanych przez Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę, Starostę Powiatu Strzeleckiego Józefa Swaczynę i Burmistrza Leśnicy Łukasza Jastrzembskiego, udział wzięli także przedstawiciele Miasta Zakopane, Powiatu Tatrzańskiego oraz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazdo w Zakopanem. W skład delegacji weszli: Grzegorz Cisło- Sekretarz Miasta Zakopane, Władysław Filar – Wicestarosta Powiatu Tatrzańskiego, dr Stanisław Marduła – Prezes TG Sokół Gniazdo w Zakopanem, Tadeusz Szostak – Naczelnik TG Sokół, Adam Zaleski- Wiceprezes TG Sokół oraz przedstawiciele Towarzystwa: dr Alicja Marduła oraz Bożena Szostak, przedstawiciele Urzędu Miasta Zakopane i Starostwa Powiatowego: Joanna Staszak – naczelnik Wydziału Kultury, Marek Kurek, Andrzej Staszak, Wojciech Majerczyk.

 

Uroczystości rozpoczęły się w Leśnicy, gdzie delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Śląskich. Następnie Uczestnicy uroczystości, dzięki uprzejmości członków i sympatyków Szwadronu Skorpion udali się zabytkowymi pojazdami typu: m-ki Willys MB, Ford GPW, Dodge WC z okresu II wojny światowej, pod Pomnik Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny. Podczas wydarzenia przypomniano historię bitwy oraz III Powstania Śląskiego. Na wniosek Kapituły utworzonej przy Związku Solidarności Kombatantów i Osób Represjonowanych w Gdyni odznaczono Miasto Zakopane, Towarzystwo Gim nastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem oraz Piotra Bąka – Starostę Powiatu Tatrzańskiego – Członka Komitetu Honorowego obchodów 100-lecia III Powstania Śląskiego - medalem pamiątkowym „100-lecia III Powstania Śląskiego”. Zgromadzeni uczcili poległych Żołnierzy Apelem Pamięci zakończonym salwą honorową oraz składając kwiaty pod Pomnikiem Czynu Powstańczego. Obchody uświetnił koncert Orkiestry Wojskowej z Bytomia oraz Muzyki góralskiej Parafialnego Regionalnego Zespołu „Giewont” z Olczy. Uroczystość zakończyła się przekazaniem przez Marszałka Województwa Opolskiego, Pana Andrzeja Bułę, śląskiej ziemi dla delegacji Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazdo w Zakopanem. Przy tej okazji Sekretarz Miasta Grzegorz Cisło przypomniał historię udziału Zakopiańczyków w walce o polskość Górnego Śląska. Ziemia przekazana w artyleryjskiej łusce, zostanie umieszczona w pomniku poświęconym ochotnikom z Zakopanego i Podhala, którzy w maju 1921 roku wyruszyli pod dowództwem por. Jerzego Lgockiego do walki o polskość Górnego Śląska, służąc w szeregach 2. Baterii Artylerii wojsk III Powstania Śląskiego. Pomnik zostanie odsłonięty w ramach uroczystości „Zakopane w 100-lecie III Powstania Śląskiego”, które odbędą się w dniach 18-20 czerwca 2021r.

 

Szczegóły na stronie:  

 

http://www.zakopane.pl/zawartosc/artykuly/kultura/zakopane-w-100-lecie-iii-powstania-slaskiego

 

https://www.opolskie.pl/2021/05/dziedzictwo-historyczne-moze-byc-zrodlem-naszej-sily/

 

https://www.facebook.com/opolskie/

 

WKL - JS, fot. MK, AS

Inscenizacja teatralna

Inscenizacja teatralna

 

W niedzielę (13.06 br.) o godzinie 10.00 na Placu Niepodległości odbyła się inscenizacja teatralna na podstawie wspomnień Władysława Cieleckiego - „Z Zakopanego na Górny Śląsk. Historia wymarszu ochotników z 2 Baterii Artylerii”.

 

Spektakl przybliżył historię zaangażowania grupy 40 ochotników z Zakopanego w odzyskanie Górnego Śląska i włączenie ziem w granice Rzeczpospolitej, którzy dnia 3 maja 1921 roku pod dowództwem por. Jerzego Lgockiego uformowali 2. Baterię I Dywizjonu Artylerii.

 

Za scenariusz i reżyserię odpowiadał Krzysztof Najbor.

 

W inscenizacji udział wzięli Aktorzy Teatru im. St. I. Witkiewicza, Mieszkańcy Zakopanego, Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera i Zakładowa Orkiestra Dęta Kopalni Węgla Kamiennego Ziemowit.

 

 

Wizualizacja patriotyczna

Wizualizacja patriotyczna

 

W niedzielę (13.06 br.) na fasadzie budynku Urzędu Miasta Zakopane od 21.00 do 23.00 odbyła się "Wizualizacja Patriotyczna - III Powstanie Śląskie" realizowana w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości. Wielkoformatowa animacja komputerowa (mapping) przygotowana była w ramach kampanii „Śląsk wspólna sprawa" przez Biuro Programu „Niepodległa".

 

Relację z wydarzenia można obejrzeć pod linkiem:

 

https://www.facebook.com/ZakopaneOfficial/videos/318536743256344

 

Więcej szczegółów o mappingu w linku poniżej:

 

https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/mapping-w-100-rocznice-wybuchu-iii-powstania-slaskiego/?fbclid=IwAR1th6ddVOXB3pp_44lFk9tjbrjPmd5VA7MRLlZkw6qYer8dx3aUDgRIMkg

 

Książka

Obchody 100-lecia III Powstania Śląskiego w Zakopanem zwieńczyła wyjątkowa publikacja  


W ramach tegorocznych obchodów III Powstania Śląskiego ich organizatorzy Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem oraz Urząd Miasta Zakopane wydali szczególną publikację. Książka „1921 – 2021. Zakopane w 100-lecie III Powstania Śląskiego” jest zbiorem ciekawych artykułów tematycznie związanych z wydarzeniami sprzed 100 lat, udziałem zakopiańskich ochotników z 2. Baterii Artylerii w walkach o polskość Górnego Śląska, a także z Wojciechem Korfantym, honorowym obywatelem Zakopanego i przywódcą powstania. Znajdziemy w niej także bogatą relację z zakopiańskich uroczystości, które odbyły się w maju i czerwcu 2021 r. w Zakopanem.


Publikacja została dofinansowana przez Ministra Obrony Narodowej w ramach zadania „Górnego Śląska nie damy! Taka jest wola całej ludności Podhala”. Z Zakopanego na Górny Śląsk – Pamięci Powstańców Śląskich 2. Baterii I Dywizjonu Artylerii. 


Książki trafiły już do zakopiańskich szkół podstawowych i średnich, a także zostały przekazane jako egzemplarz obowiązkowy do najważniejszych bibliotek w Polsce.   


Z przywiązania do tradycji wynika troska o jej pielęgnowanie i przekazywanie wiedzy o historii, zwłaszcza naszej lokalnej społeczności, kolejnym pokoleniom. Jako stowarzyszenie podejmowaliśmy wiele realizujących tę misję inicjatyw, organizując jubileusze, koncerty, spotkania i wystawy. Tym razem zaangażowaliśmy się w organizację obchodów 100-lecia III Powstania Śląskiego, świadomi wagi wydarzeń sprzed lat, które zjednoczyły polskie społeczeństwo i doprowadziły do korzystnego rozstrzygnięcia w kwestii kształtu granic naszego kraju. (…) Jubileusz był więc dla członków naszego gniazda wielkim przeżyciem, wyjątkowym spotkaniem z historią i ciekawymi ludźmi, z którymi połączył nas wspólny cel – godne uczczenie 100-lecia III Powstania Śląskiego i zachowanie pamięci o jego bohaterach. Cieszę się, że zwieńczeniem naszych wspólnych działań z Miastem Zakopane i wieloma innymi partnerami -  instytucjami, stowarzyszeniami, historykami i pasjonatami historii, jest publikacja, która zbiera w całość wszystkie poruszane przy okazji jubileuszowych obchodów wątki.


 dh Stanisław Marduła
 Prezes TG „Sokół” Gniazdo w Zakopanem 

 

Piękne uroczystości, które miały miejsce w Zakopanem, z udziałem rodziny Wojciecha Korfantego, delegacji ze Śląska, a także rodzin zakopiańskich powstańców, przybliżyły niezwykłą historię sprzed 100 lat. Na chwilę stała się ona głośnym tematem. Chcieliśmy jednak wspólnie z wszystkimi organizatorami jubileuszu, by pozostał po niej trwały ślad. Jest nim zarówno piękny pomnik przy ulicy Powstańców Śląskich, jak również książka, która dzięki zaangażowaniu wielu osób z różnych perspektyw opowiada zarówno historię 2. Baterii I Dywizjonu Artylerii, jak również przybliża losy Wojciecha Korfantego i związanej z nim zabytkowej willi „Elżbiecina”. Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa ciekawa lektura, która pozwoli zachować w pamięci kolejnych pokoleń wydarzenia, postacie i miejsca sprzed 100 lat, łączące Zakopane i Górny Śląsk.

 

  Leszek Dorula
                                                                    Burmistrz Miasta Zakopane

                                                             


Promocja książki odbędzie się 22 listopada 2021 r. o godz. 18:00 
w Kinie Miejsce, ul. Orkana 2, Zakopane. 
Serdecznie zapraszamy!

Program

Program

 

13 czerwca - niedziela

 

godz. 10.00 Z Zakopanego na Górny Śląsk. Historia wymarszu ochotników z 2 Baterii Artylerii” -inscenizacja teatralna na podstawie wspomnień Władysława Cieleckiego.

 

Scenariusz i reżyseria Krzysztof Najbor.

 

Udział biorą Aktorzy Teatru im. St. I. Witkiewicza, Mieszkańcy Zakopanego, Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera, Zakładowa Orkiestra Dęta Kopalni Węgla Kamiennego Ziemowit

 

Plac Niepodległości

 

godz. 21.00—23.00 Wielkoformatowa animacja komputerowa (mapping), która opowiadao historii powstań śląskich przygotowana w ramach kampanii „Śląsk wspólna sprawa” przez Biuro Programu “Niepodległa”

| fasada budynku Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13

 

 

 

18 czerwca - piątek

 

godz. 10.30 Uroczysta Sesja Rady Miasta Zakopane - Urząd Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13

 

godz. 17.00 Otwarcie wystawy plenerowej pn. „Wojny nie chcemy, ale Górnego Śląska nie damy! To jest wola całej ludności Podhala!”. - ul. Krupówki przy oczku wodnym

 

godz. 18.00 Pokaz filmu „Korfanty 1873 - 1939” reż. Stefan Skrzypczak - Kino Miejsce, ul. Orkana 2 

 

 

 

19 czerwca - sobota

 

godz. 15.00 Konferencja popularnonaukowa „Między Zakopanem a Górnym Śląskiem. Wojciecha Korfantego działalność publiczna i życie prywatne” - Willa „Elżbiecina”, ul. Zamoyskiego 30 

 

 • Powitanie przez Gospodarzy — Prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Burmistrza Miasta Zakopane i Dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego

 

 • Powitanie przez Andrzeja Bułę — Marszałka Województwa Opolskiego

 

 • Spotkanie online w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu, powitanie z Opola przez Pana Dyrektora Tadeusza Chrobaka, zaproszenie na wystawę pt. „Czas przełomu. Śląsk w pierwszych dekadach XX wieku”

 

 • dr hab. prof. UŚ Maciej Fic „Aktywność Wojciecha Korfantego w okresie powstań i plebiscytu górnośląskiego (w latach 1919-1922)”

 

 •  dr Mirosław Węcki „Aktywność Wojciecha Korfantego w realiach Drugiej Rzeczypospolitej (w latach 1922-1939)”

 

 •  Aleksandra Drab i Arkadiusz Stefaniak Guzik — „Udział Zakopiańskiej 2. Baterii I Dywizjonu Artylerii w III Powstaniu Śląskim pod dowództwem por. Jerzego Lgockiego”

 

 •  Kazimierz Murasiewicz — Sekretarz TG „Sokół” Gniazdo w Zakopanem „Sokole spojrzenie na sprawiedliwość dziejową wobec Korfantego”  

 

 • prof. zw. dr hab. Stanisław Nicieja „Wpływ powstań śląskich i Wojciecha Korfantego na kształt polskiej granicy z Niemcami”

 

 • Lesław Dall „Udział górali zakopiańskich w agitacji plebiscytowej na Górnym Śląsku” oraz „Wojciech Korfanty honorowy obywatel Zakopanego w latach 1921 — 1935”

​​​​​​​

 • Grzegorz Drewniak „Powstania Śląskie w świadomości Zakopiańczyków — analiza prasy lokalnej 1919 — 1921”

​​​​​​​

 •  Natalia Skiepko, Małgorzata i Krzysztof Jabłońscy „Elżbieta i Wojciech Korfanty w Zakopanem — historia willi „Elżbiecina” 

​​​​​​​​​​​​​​

 • Zwiedzanie odrestaurowanej willi „Elżbiecina”. Oprowadzają właściciele Małgorzata i Krzysztof Jabłońscy.

​​​​​​​

 •  W trakcie wydarzenia grać będzie Zespół Pieśni Ludowej „Silesia” z Województwa Opolskiego w składzie: Gabriela Dworakowska – skrzypce, śpiew; Barbara Wysocka – śpiew; Rajmund Szymaniec – akordeon; Krystian Czech – klarnet, śpiew.

​​​​​​​

 • Koncert kameralny w wykonaniu zespołu „Harmony Trejo” w składzie: Jakub Hubicki - akordeon, Maciej Cisło – gitara i Bartłomiej Chojnacki – kontraba

​​​​​​​

 

20 czerwca – niedziela

 

godz.10.00 Msza Święta w intencji zmarłych Powstańców Śląskich - Stary Kościółek, ul. Kościeliska

 

godz.11.00 Wznowienie opieki nad grobami Powstańców Śląskich i Uczestników Akcji Plebiscytowej na Górnym Śląsku z Zakopanego, złożenie kwiatów i zapalenia zniczy na grobach na cmentarzu na Pęksowym Brzyzku

 

godz. 11.30 Odsłonięcie pomnika poświęconego ochotnikom z Zakopanego i Podhala, którzy w maju 1921 roku wyruszyli pod dowództwem por. Jerzego Lgockiego do walki o polskość Górnego Śląska, służąc w szeregach 2. Baterii Artylerii wojsk III Powstania Śląskiego. W uroczystościach weźmie udział Zespół Pieśni Ludowej „Silesia” i muzyka góralska Parafialnego Regionalnego Zespołu „Giewont”|Ulica Powstańców Śląskich vis-à-vis ul. Gładkie

 

 

Wydarzenia towarzyszące:

 

 • 02.05-08.08.2021 Wystawa plenerowa pn. „Wojny nie chcemy, ale Górnego Śląska nie damy! To jest wola całej ludności Podhala!” - ul. Krupówki przy oczku wodnym

 • Wznowienie opieki nad grobami Powstańców Śląskich w Zakopanem

 • Wydanie publikacji popularnonaukowej pn. „Górnego Śląska nie damy! Taka jest wola całej ludności Podhala. Z Zakopanego na Górny Śląsk - Pamięci Powstańców Śląskich 2. Baterii Artylerii”.

 • 18-25.06.2021 r. Wystawa: Fotoplastykon pt. „Setna Rocznica III Powstania Śląskiego – PANORAMA POWSTAŃ ŚLĄSKICH” - Plac Niepodległości. Organizator: Województwo Opolskie | Zdjęcia: ZbioryMuzeum Śląska Opolskiego oraz ze zbiorów Macieja Mikulskiego | Scenariusz:dr Katarzyna Szawan | Projekt: Marek i Maciej Mikulski | Plac Niepodległości

 • 30.05-30.06.2021r. „Powstania Śląskie”- wystawy z Muzeum Historii Katowic - Park Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem

 

 

/KSzR/

 Zakopane w 100-lecie III         Powstania Śląskiego

Wznowienie opieki nad grobami

 

Wznowienie opieki nad grobami Powstańców Śląskich na cmentarzu na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem.

 

Miasto Zakopane aktywnie włączyło się w obchody 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. Główne uroczystości jeszcze przed nami, ale już 2 maja, równolegle z zainicjowaną przez Marszałka Województwa Opolskiego akcją składania kwiatów w miejscach upamiętniających to ważne wydarzenie, także w Zakopanem władze miasta oddały hołd  powstańcom.  Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula, wiceburmistrz Agnieszka Nowak-Gąsienica oraz sekretarz Grzegorz Cisło złożyli wiązanki na grobach, które udało się odszukać na Nowym Cmentarzu przy ul. Nowotarskiej. 

 

Pochowanych zostało tam czterech uczestników powstania: Alfons Lorek, Władysław Cielecki, Adam Rychlik i Józef Bochenek. W tej kameralnej uroczystości udział wzięła także rodzina Józefa Bochenka - syn Zbigniew oraz dwie wnuczki.

 

https://www.opolskie.pl/2021/05/w-setna-rocznice-iii-powstania/

 

https://dziennikpolski24.pl/zakopane-zrobilo-sie-bialoczerwone-gorale-uhonorowali-powstancow-slaskich/ar/c1-15592131

 

https://glos24.pl/zakopane-pamietalo-o-powstancach-slaskich

 

https://podhale24.pl/rozmaitosci/artykul/76212/Zakopane_pamieta_o_100_rocznicy_wybuchu_III_Powstania_Slaskiego_zdjecia.htm

 

 

 

/KSzR/

Nadanie Honorowego Obywatela Wojciechowi Korfantemu

Nadanie Honorowego Obywatela Wojciechowi Korfantemu

 

Na sali obrad Urzędu Miasta, 18 czerwca, odbyła się uroczysta Sesja Rady Miasta Zakopane obfitująca w wiele podniosłych i wzruszających momentów. Jednym z nich było podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Zakopane Wojciechowi Korfantemu. Odznaczenie odebrał prawnuk Michael Korfanty.

 

W uzasadnieniu mogliśmy usłyszeć, że dla nas, mieszkańców Zakopanego, jest to dzień, który ma historyczną symbolikę. Odwaga i męstwo naszych rodaków ponad sto lat temu spowodowały, że mamy wolną, suwerenną i niepodległą ojczyznę. "Nasze miasto potrafi docenić, pamiętać i sprawiedliwie ocenić zasługi Wojciecha Korfantego"- powiedział burmistrz Leszek Dorula. Dziś spełniamy swój obowiązek przywracając mu należne miejsce w panteonie ojców naszego Miasta.

 

(APM)

 

Film

Film

 

Dnia 18.06.2021 r. w piątek odbył się pokaz filmu "Korfanty 1873-1939" w Kinie Miejsce Zakopane.  Do filmu wprowadzeni zrobili autorzy książki "Korfanty. Silna bestia" - Józef Krzyk i Barbara Szmatłoch.

 

Film opowiada o jednej z najważniejszych postaci Śląska - Wojciechu Korfantym. Opowieść o jego walce o przyłączenie Śląska do Polski. Obejmuje okres ostatnich jego wystąpień w Reichstagu, udziału w Powstaniu Wielkopolskim, przygotowaniach do plebiscytu i walkach w III Powstaniu Śląskim. Przyjęta koncepcja narracyjna, jaką jest wywiad dziennikarzy z Korfantym, umożliwia skupienie się na sprawach, które dla Śląska były wtedy najważniejsze - przyłączenie Śląska do Polski. Narracja wydarzeń prowadzona jest linearnie, z zaznaczeniem dat następujących po sobie wydarzeń. Wprowadzone sceny fabularne nie są jedynie ilustracją historycznych faktów, lecz poprzez dialogi między postaciami pozwalają na poznanie emocji postaci, którymi się kierowały, podejmując decyzje i oceniając bieżące wtedy wydarzenia. Bardzo ważne jest wykorzystanie materiałów archiwalnych (zdjęcia, dokumenty, prasa, ulotki, mapy), które dokumentują minione wydarzenia. [TVP]

 

 • Film dokumentalny - fabularyzowany

 • Produkcja: Polska

Rok produkcji: 2019

 

 • Barwny + czarno-biały, 60 min

 • Reżyseria

         Stefan Skrzypczak

 

 • Współpraca reżyserska

         Marek Hause

 

 • ​​​​​​​Scenariusz

        Agata Olenderek

        Stefan Skrzypczak

 

 • Lektor

        Tomasz Szurman

 

 • Zdjęcia

        Roman Wasiluk

        Sławomir Bartkiewicz

 

 • Operator kamery

        Roman Wasiluk

        Sławomir Bartkiewicz

        Andrzej Miłek

 

 • Współpraca operatorska

        Piotr Gburek

 

 • Zdjęcia lotnicze

        Adrian Pakura

        dron

 • Scenografia

        Stefan Skrzypczak

 

 • Kostiumy

         Krzysztof Łoszewski

 

 • Współpraca kostiumograficzna

         Katarzyna Woynowska-Szeląg

 

 • Muzyka

         Bronisław Duży

 

 • Dźwięk

         Piotr Gburek

 

 • Montaż

         Sławomir Bartkiewicz

 

 • Charakteryzacja

         Dorota Seweryńska

 

 • Konsultacja

         Zygmunt Woźniczka

 

 • Redakcja

         Stanisław Marek Królak

 

 • Kierownictwo produkcji

         Agata Olenderek

         Anna Sacharczuk

 

 • Producent

         Stefan Skrzypczak

 

 • Produkcja wykonawcza

         STS Media TV dla TVP Historia

 

Obsada aktorska

 

Adam Bauman - Wojciech Korfanty

 

Jerzy Głybin - Wincenty Witos

 

Michał Dworczyk - Ignacy Daszyński

 

Jacek Kałucki - Władysław Seyda

 

Cezary Kaźmierski - konsul Daniel Kęszycki

 

Wacław Warchoł - reporter gazety "Polonia"

 

Sebastian Dudała - reporter gazety "Katolik"

 

Grzegorz Kwas - Józef Syska

 

Marian Bodziony - Robert Oszek

 

Tomasz Muszyński - kapitan Jan Keller

 

Grzegorz Gabor - dziennikarz radiowy

 

Mariusz Chłapek - Maciej Mielżyński

 

Artur Osak - Konstanty Wolny

 

źródło: www.FilmPolski.pl

 

/KSzR/

Tablica pamiątkowa

Pomnik Powstańców Śląskich 

 

Pomnik Powstańców Śląskich odsłonięty

 

Na ulicy Powstańców Śląskich w Zakopanem 20.06.2021 r. odsłonięty został pomnik upamiętniający ochotników z Zakopanego i Podhala, którzy w maju 1921 roku wyruszyli pod dowództwem por. Jerzego Lgockiego do walki o polskość Górnego Śląska, służąc w szeregach 2 Baterii Artylerii wojsk III Powstania Śląskiego.

 

W uroczystości wzięli udział między innymi przedstawiciele instytucji, które przyczyniły się do powstania tego miejsca pamięci: Zarządu Powiatu Tatrzańskiego, Miasta Zakopane, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazdo w Zakopanem, Województwa Opolskiego, Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Zakopiańskiego Centrum Kultury. Gościem specjalnym był prawnuk Wojciecha Korfantego Michael Korfanty z małżonką Honoratą. 

 

Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Św. w Starym Kościółku, po której uczestnicy przeszli na Cmentarz na Pęksowym Brzyzku, gdzie złożyli kwiaty na grobach Powstańców i Uczestników Akcji Plebiscytowych. Obecnym na cmentarzu potomkom burmistrz Leszek Dorula oraz druh Stanisław Marduła wręczyli pamiątkowe odznaki do umieszczenia na mogiłach - dla Powstańców Śląskich biały krzyż łaciński z niebieską tarczą z piastowskim orłem z koroną, a pomiędzy ramionami krzyża skrzyżowanymi lufami dwóch armat i ostrzami bagnetów, dla Uczestników Akcji Plebiscytowych krzyż grecki z zielonymi liliami.

 

Odznaki odebrali członkowie rodzin: Józefa Pawlicy, Heleny Roj Kozłowskiej, Jędrzeja Czarniaka, Bronisława Gąsienicy Ciułacz, Władysława Cieleckiego, Józefa Bochenka, Alfonsa Lorka, Kazimierza Trząskiego, Emila Kisseli, Stanisława Chramca, Andrzeja Marduły, Zofii Gąsienicy Roj, Bartusia Obrochty, Jana Fedro oraz Władysława Tatara.

 

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na ulicę Powstańców Śląskich, gdzie pomnik odsłonili Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula, Starosta Tarzański Piotr Bąk, prezes TG Sokół Stanisław Marduła oraz  Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła. Autorkami projektu są Kinga Handzel i Marta Gratkowska, natomiast pomnik wykonali  Józef i Łukasz Kęskowie z Gronkowa. 

 

W cokole pomnika Harcerze z Obwodu Tatrzańskiego ZHR oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem umieścili łuskę artyleryjską wypełnioną ziemią z miejsca walki. Ziemia została przekazana przez przedstawicieli lokalnej społeczności członkom TG Sokół podczas uroczystości 100-lecia III Powstania Śląskiego na Górze Świętej Anny.

 

Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem przez uczestników Roty.

 

Działalność polityczna oraz walka zbrojna na rzecz zjednoczenia ziem Polskich, były bardzo dobrze odbierane w ówczesnym Zakopanem i bardzo silnie wspierane przez Radę Gminy Zakopane, w tym wójta Medarda Kozłowskiego. Wyrazem zaangażowania oraz solidarności w odzyskanie Górnego Śląska i włączenie ziem w granice Rzeczpospolitej, była mobilizacja wojskowa dnia 3 maja 1921 roku i wymarsz grupy 40 ochotników z Zakopanego na III Powstanie Śląskie, którzy pod dowództwem por. Jerzego Lgockiego, uformowali 2. Baterię I Dywizjonu Artylerii.

 

Lista uczestników z Zakopanego jest znana, dzięki skrupulatnym notatkom jednego z uczestników walk, ppor. Władysława Cieleckiego, który przez całe swoje kombatanckie życie pielęgnował pamięć o bohaterskich czynach młodzieży zakopiańskiej.
Ppor. Władysław Cielecki zmarł w Zakopanem dnia 21.12.1988r., a wraz z nim zamarła pamięć o Powstańcach Śląskich z Zakopanego.
2. Bateria I Dywizjonu Artylerii z Zakopanego według spisu ppor. Władysława Cieleckiego:
Por. Jerzy Lgocki
Por. n.im. Kuźniak
Ppor. Kazimierz Zeltzer
Pchor. Erwin Mayerhofer
Plut. Alfons Lorek
Plut. Jan Wojas
Plut. n.im. Szewczyk
Kan. Józef Bochenek
Kan. Franciszek Mayerhofer
Kan. Jan Zieliński
Kan. Mieczysław Czyżewski
Kan. Władysław Cielecki
Kan. Jerzy Rzepecki
Kan. Mieczysław Różański
Kan. Edward Białecki
Kan. Janusz Okołowicz
Kan. Jerzy Maciejewski
Kan. Jan Kreuz
Kan. Stanisław Ciemniewski
Kan. Stefan Makowski
Kan. Stanisław Walczak
Kan. Jarosław Jankowski
Kan. Stanisław Chramiec
Kan. Eugeniusz Nierychlewski
Kan. Stanisław Sikorski
Kan. Wiktor Czarnocki
Kan. Wojciech Zalewski
Kan. Jan Turek
Kan. Stanisław Papierz
Kan. Andrzej Marduła
Kan. Stanisław Figus
Kan. Antoni Kwaśniewski
Kan. Stanisław Rybak
Kan. Rudolf Kocjan
Kan. Andrzej Czarniak
Kan. Wojciech Wawrytko
Kan. Andrzej Wawrytko
Kan. Józef Pawlica
Kan. Jan Żegleń
Kan. Józef Fischer
Kan. Adam Rychlik
Kan. Kazimierz Trząski
Kan. Józef Berestko
Kan. Ludwik Troszok
Kan. Jan Bajer
Jan. Emil Kissela
Kan. n.im. Dorff
Kan. Tadeusz Wójcicki
Kan. Stanisław Świstak
Kan. Stanisław Boy – Żeleński
Kan. Władysław Asner
Ogn. n.im. Rodakowski
Ogn. Karol Wyżga
Dr n.im. Widacki
Oraz pozostali nieznanego imienia i nazwiska
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

 

(RKW)

/KSzR/

 

Wystawy

/KSzR/

 • Wystawy I Powstanie Śląskie" II Powstanie Śląskie" III Powstanie Śląskie"  z Muzeum Historii Katowic.

         Dzięki uprzejmości Pana Dyrektora Muzeum  Historii Katowic dr Jack Siebel zostaną przedstawione w Parku                         Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w terminie 30.05-31.07.2021r.

https://www.facebook.com/mkzZakopane

 

https://www.youtube.com/watch?v=ofcJ-EV4HAU

 

 

• Relacje z otwarcia wystawa plenerowej pn. „Wojny nie chcemy, ale Górnego Śląska nie damy! To jest wola całej ludności Podhala!” można obejrzeć pod linkiem:

https://www.facebook.com/messenger_media/?

thread_id=100001679900294&attachment_id=1142910906176418&message_id=mid.%24cAABa8y6o_EeAZBsCul6MtQeAu

 

• Wystawa : Fotoplastykon pt. „Setna Rocznica III Powstania Śląskiego – PANORAMA POWSTAŃ ŚLĄSKICH”. 

   Organizator: Województwo Opolskie

   Zdjęcia: Zbiory Muzeum Śląska Opolskiego oraz ze zbiorów Macieja Mikulskiego

   Scenariusz: dr. Katarzyna Szawan

   Projekt: Marek i Maciej Mikulski

   Plac Niepodległości

Wystawy

 

 • Wystawa plenerowa pn. „Wojny nie chcemy, ale Górnego Śląska nie damy! To jest wola całej ludności Podhala!”.  ul. Krupówki przy oczku wodnym

Konferencja popularnonaukowa

Konferencja popularnonaukowa

 

"Między Zakopanem a Górnym Śląskiem. Wojciecha Korfantego działalność publiczna i życie prywatne"

 

W odrestaurowanej Willi Elżbiecina, której właścicielem był Wojciech Korfanty, odbyła się konferencja popularnonaukowa „Między Zakopanem a Górnym Śląskiem. Wojciecha Korfantego działalność publiczna i życie prywatne” poświęcona postaci wybitnego Polaka, Honorowego Obywatela Miasta Zakopane. Wydarzenie współorganizowane przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół było częścią obchodów 100-lecia III Powstania Śląskiego.

 

Zbudowana w stylu witkiewiczowski w 1912 roku Willa Elżbiecina, od 1923 roku była własnością Wojciecha Korfantego, który zakupił ją dla swojej żony, Elżbiety.Budynek dotrwał do naszych czasów niemal w pierwotnej formie, niedawno przeszedł gruntowny remont konserwatorski.

 

Konferencję otworzyli Stanisław Marduła, Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Leszek Dorula, Burmistrz Miasta Zakopane, prof. dr hab. Jerzy Sperka, Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego oraz Andrzej Buła - Marszałek Województwa Opolskiego.

 

Prelekcje na temat Powstań Śląskich oraz udziału w nich mieszkańców naszego miasta wygłosili:Dr hab. prof. UŚ Maciej Fic, Dr Mirosław Węcki,Aleksandra Drab, Arkadiusz Stefaniak Guzik, Kazimierz Murasiewicz, Prof. zw. dr hab. Stanisław Nicieja, Lesław Dall, Grzegorz Drewniak, Natalia Skiepko, oraz Małgorzata i Krzysztof Jabłońscy.

 

Po krótkim programie artystycznym w wykonaniu Zespołu Pieśni Ludowej „Silesia” oraz zespołu „Harmony Trejo”, uczestnicy mieli możliwość zwiedzania odrestaurowanej willi.

 

(RKW)

Muzyka

/KSzR/

Zakładowa Orkiestra Dęta Kopalni Węgla Kamiennego Ziemowit założona została w 1952 roku i nieprzerwanie towarzyszyła i towarzyszy mieszkańcom obecnego powiatu bieruńsko-lędzińskiemu podczas oficjalnych akademii, uroczystości kościelnych, festynów, akcji charytatywnych, pogrzebów górniczych, i innych uroczystości. Orkiestra jest zespołem amatorów w tym pierwotnym, łacińskim znaczeniu tego słowa, czyli zespołem miłośników, ludzi zajmujących się muzyką dla przyjemności, ale także z pasji dawania innym tego, co w nas najlepsze. To właśnie miłość i pasja są siłą sprawczą wszelkich sukcesów. A tych w historii orkiestry jest niemało: liczne nagrody na festiwalach i w przeglądach orkiestr dętych, nagrania dokonane w latach 70-tych dla Polskiego Radia w Katowicach. Ogromnym sukcesem jest niewątpliwie to, że orkiestra przez ponad 65 lat, działalności orkiestry, aktywnie pozyskuje i aktywizuje muzyków wywodzących się nie tylko ze środowiska rencistów i emerytów górniczych, ale i młodego pokolenia mieszkańców powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Wierność tradycji górniczej, upowszechnianie typowo śląskiego repertuaru, edukacja młodzieży, aspekt społeczny działalności orkiestry czynią ją żywą ikoną promującą powiat, oraz województwo Śląskie przysparzając im uznanie w środowisku. Duży wpływ na dokonania orkiestry miał Bronisław Latocha i jego ogromna pasja muzyczna, muzyk związany był z orkiestrą od początku jej istnienia, a przez 25 lat prowadził orkiestrę, jako dyrygent. Pod jego kierownictwem orkiestra bierze udział w licznych uroczystościach miejskich, kościelnych i kopalnianych, zdobywa uznanie na przeglądach orkiestr. Jednym z bardzo ważnych wyróżnień dla członków orkiestry było przyznanie w 2011 roku nagrody Starosty Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, przyznanie tej nagrody stanowiło dla orkiestry docenienie ich miłości i pasji do wspólnego muzykowania i wierności do tradycji śląskiej, która jest wartością jakże cenną dla mieszkańców ziemi lędzińskiej, i całego województwa. Obecnie w orkiestrze gra czterdziestu czterech muzyków, orkiestrą dyryguje zasłużony jej muzyk i były pracownik kopalni Ziemowit pan Andrzej Zimnik. Orkiestrę tworzą niewątpliwie pasjonaci, ale przede wszystkim tworzą ją rodzinne pokolenia, grają dziadkowie, synowi, wnuki, wnuczki. Starzy muzycy uczą młodych zdolnych ludzi tej miłości do tradycji do wzajemnego szacunku, i do kultury, jaką jest gra w orkiestrze górniczej.

 

W 1952 roku powstaje Orkiestra Dęta KWK Ziemowit, założycielem orkiestry był Józef Kluska. Dyrygentami orkiestry byli: Wojciech Nowak, Józef Sojka, Józef Widera, Franciszek Grzeja, Henryk Precz, Bronisław Latocha. Obecnie orkiestrą dyryguje Andrzej Zimnik. W latach 70 orkiestra nagrywała dla Polskiego Radia w Katowicach. Orkiestra koncertuje na około 40 imprezach rocznie. Bierze rocznie udział w 70 pogrzebach górników kopalń i uważa to za ogromny zaszczyt. Koncertuje między innymi na powiatowych Igrzyskach Osób Niepełnosprawnych, na Przeglądach Orkiestr Dętych, na Powiatowych Targach Przedsiębiorczości i Ekologii, na festynach i imprezach miejskich. Orkiestra ma wiele udokumentowanych osiągnięć oraz wyróżnień stanowiących o jej pracy i poziomie artystycznym. Orkiestra przez wiele lat była członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

 

- W 1971 roku – pierwsze miejsce w Okręgowym Przeglądzie II Festiwalu Kulturalnego Związków Zawodowych w Tychach.

 

- w 1983 roku – drugie miejsce w przeglądzie Orkiestr o Puchar Dyrektora KWK Brzeszcze.

 

- w 1984 roku – drugie miejsce w Przeglądzie Orkiestr Dętych o puchar przewodniczącego NSZZ Pracowników KWK Ziemowit.

 

- w 1985 roku – drugie miejsce w IV Przeglądzie Orkiestr Dętych o nagrodę dyrektora KWK Komuna Paryska w Jaworznie.

 

- w 1998 roku – udział XIII Galowej Prezentacji Orkiestr Dętych ,, Wiosna Gliwicka 98’’ poświęconej 70 rocznicy urodzin kompozytora prof. Józefa Szweda.

 

- udział w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w latach 2005,2006,2007,2011,2015

 

- w 2000 roku – czwarte miejsce w VI Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych – Bieruń 2000

 

- w 2009 roku – wystąpiła na Festiwalu Orkiestr Dętych w Unićovie ( Czechy).

 

- w 2008 roku – nominowana do nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w Dziedzinie Kultury za osiągnięcia w twórczości artystycznej ,, Clemens Pro Arte’’ – Laudację wygłosił Grzegorz Zmuda szef promocji Polskiego Radia Katowice.

 

- w 2011 roku – przyznano orkiestrze dętej Ziemowit nagrodę Clemensa Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego za upowszechnianie kultury – Clemens Pro Cultura AD 2011.

„Harmony Trejo” w składzie: Jakub Hubicki - akordeon, Maciej Cisło- gitara i Bartłomiej Chojnacki kontrabas

 

Zespół, którego niepowtarzalne brzmienie wywodzi się z fascynacji muzyką etno i jazzem oraz z unikatowej syntezy tych dwóch pozornie odmiennych 'muzycznych światów'. W skład zespołu wchodzi niespotykany zestaw instrumentów, który przykuwa uwagę specyficznym brzmieniem daleko różniącym się od tradycyjnych brzmień zespołów jazzowych czy folkowych. W swoim repertuarze trio zamieszcza oryginalne aranżacje utworów znanych oraz własne kompozycje. Wszystko utrzymane jest w charakterystycznym dla Harmony Trejo stylu, którego istoty można doszukiwać się w tym co muzyków łączy - wykształcenie jazzowe oraz w tym co ich różni - pochodzenie. Albowiem zespół tworzy zakopiańczyk, góral i wrocławianin. Zespół ma za sobą nagranie trzech albumów: Paradigmat (LP 2016), Harmony Trejo (EP 2018), Gorzkie Żale (LP 2021).

Muzyka

 

Zespół Pieśni Ludowej ”Silesia” z Województwa Opolskiego w składzie: Gabriela Dworakowska – skrzypce, śpiew; Barbara Wysocka – śpiew; Rajmund Szymaniec – akordeon; Krystian Czech – klarnet, śpiew.

 

Zespół powstał w 1993 r. Repertuar obejmuje tradycyjne pieśni śląskie (powszechne, tu: wiele miłosnych, obrzędowe, zawodowe), potwierdzone zarówno w antologiach pieśni, jak i znane jeszcze współcześnie z autopsji, typowe dla okolic Opola, głównie północnej części Śląska Opolskiego, ale także dla całego Górnego Śląska. Oryginalna aranżacja, profesjonalne opracowanie wokalno-instrumentalne tych tekstów, wierne odtwarzanie w gwarze śląskiej, zgodność z tradycją kulturową regionu sprawiają, że Silesia jest jednym z wyróżniających się w regionie zespołów folklorystycznych na Górnym Śląsku.

Wznowienie opieki nad grobami

Zakopane w 100-lecie III Powstania Śląskiego

Zakopane w 100-lecie III Powstania Śląskiego

Zakopane w 100-lecie III Powstania Śląskiego

Zadanie realizowane w ramach projektów:

 

Wojciech Korfanty Wielki Obywatel Zakopanego. 100. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Zakopane

 

„Górnego Śląska nie damy! Taka jest wola całej ludności Podhala”. Z Zakopanego na Górny Śląsk - Pamięci Powstańców Śląskich 2. Baterii I Dywizjonu Artylerii, dofinansowanego przez Ministra Obrony Narodowej

 

„Górnego Śląska nie damy! To jest wola całej ludności Podhala!” Historia udziału mieszkańców Podhala w III Powstaniu Śląskim w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w roku 2021, mających na celu upamiętnienie setnej rocznicy III Powstania Śląskiego.

 

Miasto Zakopane wraz z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół” Gniazdo w Zakopanem, chcąc upamiętnić 100 rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego postanowiły współdziałać w przywróceniu pamięci o jednym z Ojców Niepodległości - Wojciechu Korfantym i zakopiańskich ochotnikach Powstańcach Śląskich. Obydwa podmioty pragną przywrócić do świadomości Polaków, szczególnie mieszkańców Zakopanego ten fragment historii miasta pod Giewontem.

 

Postać Wojciecha Korfantego, jednego z Ojców Niepodległości, jest praktycznie nieznana w mieście Zakopane. Wielka walka Korfantego o włączenie Górnego Śląska w obszar Rzeczpospolitej, umiłowanie ojczyzny, języka polskiego, obrona wiary i wartości chrześcijańskich, zasługują na szeroką promocję, zachowanie oraz przekazanie przyszłym pokoleniom.

 

Wojciech Korfanty był wielkim orędownikiem idei przyświecających Towarzystwu Gimnastycznemu "Sokół": propagowania kultury fizycznej poprzez zawody, ćwiczenia, wycieczki, a także popularyzowania postawy obywatelskiej i patriotycznej. Był członkiem reaktywatorem Towarzystwa Gimnastycznego  „Sokół" w Katowicach i jego prezesem w latach 1902-1903. Przedstawiciele Towarzystwa trzymali wartę honorową przy trumnie dyktatora III Powstania Śląskiego, a także brali udział w jego pogrzebie.

 

Wojciech Korfanty, który przyjeżdżał do Zakopanego od 1903 roku, zakupił dom przy ulicy Zamoyskiego, wraz z żoną Elżbietą byli, jak wynika ze wspomnień mieszkańców, jednymi z organizatorów życia kulturalnego, artystycznego i politycznego. Wielki Dyktator III Powstania otrzymał honorowe obywatelstwo Zakopanego, które kilka lat później z powodów politycznych zostało mu odebrane. Jednak jego zasługi dla Polski i idee zawarte w plebiscytach, starali się pielęgnować, dopóki żyli, zakopiańscy ochotnicy na III Powstanie Śląskie, którzy walczyli w  2. baterii I dywizjonu artylerii, pod dowództwem por. Jerzego Lgockiego, właściciela dóbr Łopuszna.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula i Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazdo w Zakopanem dr Stanisław Marduła serdecznie zapraszają do udziału w obchodach „Zakopane w 100-lecie III Powstania Śląskiego".

 

13 czerwca | niedziela

 

10.00 | Plac Niepodległości„Z Zakopanego na Górny Śląsk. Historia wymarszu ochotników z 2. Baterii Artylerii” — inscenizacja teatralna na podstawie wspomnień Władysława Cieleckiego. Scenariusz i reżyseria Krzysztof Najbor.

 

Udział biorą: Aktorzy Teatru im. St. I. Witkiewicza, Mieszkańcy Zakopanego, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera, Zakładowa Orkiestra Dęta Kopalni Węgla Kamiennego Ziemowit

 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Górnego Śląska nie damy! Taka jest wola całej ludności Podhala”. Z Zakopanego na Górny Śląsk - Pamięci Powstańców Śląskich 2. Baterii I Dywizjonu Artylerii, dofinansowanego przez Ministra Obrony Narodowej

 

21.00—23.00 | | fasada budynku Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 

 

Projekt „WIZUALIZACJA PATRIOTYCZNA - III POWSTANIE ŚLĄSKIE" realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości"

 

Wielkoformatowa animacja komputerowa (mapping), która opowiada o historii powstań śląskich przygotowana w ramach kampanii „Śląsk wspólna sprawa” przez Biuro Programu  „Niepodległa”.

https://niepodlegla.gov.pl/

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu poświęconego Józefie Bramowskiej, która krzewiła polskość na Śląsku, angażowała śląskie kobiety, organizowała pomoc powstańcom, a także zachęcała do działa na rzecz Śląska:

https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/jozefa-bramowska-filmowy-portret-slaskiej-bohaterki/

 

/KSzR/

 

/PK/

     Książka                                         >

     Uroczystości na Górze św.

     Anny - 22.05.2021 r.                  >

     Inscenizacja teatralna              >

     Wizualizacje patriotyczne        >

 

      Wystawy                                      >                     

      Wznowienie opieki nad

      grobami                                       >

      Film                                               >

   Pomnik Powstańców

    Śląskich                                       >   

    Konferencja                                          popularnonaukowa                  >               

      Muzyka                                         >      

    Nadanie Honorowego

    Obywatela Wojciechowi               

    Korfantemu                                   >      

      Program                                       >      

TG Sokół / Działalność / Projekty / Zakopane w 100-lecie III Powstania Śląskiego

ul. Orkana 2 , 34-500 Zakopane

tel: +18 206 41 56  /

 

W zdrowym ciele, zdrowy duch!


TG Sokół Gniazdo w Zakopanem jest organizacją non-profit

Kino Miejsce

 

tel.: +48 500 151 907

e-mail: kinomiejsce@gmail.com

Kino Sokół

 

tel.: +48 18 20 140 40

e-mail:  kinosokol.zakopane@interia.pl

Biuletyn:

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”

Gniazdo w Zakopanem

Dojazd:

 

Towarzystwo Gimnastyczne  „SOKÓŁ”  Gniazdo w Zakopanem

ul. Orkana 2

34-500 Zakopane

 

 

NIP:  736-10-46-197

REGON:  490187757

KRS:  0000043433

 

Numer konta:

Bank Pekao SA 

65 1240 5165 1111 0000 5229 6237

 

TG Sokół

 

tel.: +48 18 20 641 56

e-mail: tg.sokol.zakopane@gmail.com

biuro@sokol.zakopane.pl