TG Sokół

 

tel.: +48 18 20 641 56

e-mail: tg.sokol.zakopane@interia.pl

Dojazd:

 

Towarzystwo Gimnastyczne  „SOKÓŁ”  Gniazdo w Zakopanem

ul. Orkana 2

34-500 Zakopane

 

 

NIP:  736-10-46-197

REGON:  490187757

KRS:  0000043433

 

Numer konta:

Bank Pekao SA 

65 1240 5165 1111 0000 5229 6237

 

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”

Gniazdo w Zakopanem

Biuletyn:

Kino Sokół

 

tel.: +48 18 20 140 40

e-mail:  kinosokol.zakopane@interia.pl

Kino Miejsce

 

tel.: +48 500 151 907

e-mail: kinomiejsce@gmail.com


TG Sokół Gniazdo w Zakopanem jest organizacją non-profit
24 września 2022

Bezpłatne szkolenia dla szkół 

ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane

tel: +18 206 41 56  /

 

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

tel: +18 206 41 56  /

ul. Orkana 2 , 34-500 Zakopane

 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem, zaprasza do współpracy szkoły podstawowe i licealne z terenu powiatu tatrzańskiego. Jesteśmy organizacją pozarządową i pożytku publicznego działającą na terenie Podhala od blisko 130 lat. Siedziba naszej organizacji miesić się w Zakopanem przy ul. Orkan 2. Zajmujemy się upowszechnianiem sportu, kultury, zagadnień związanych z proobronnością. 

 

Celem współpracy jest przeprowadzenie projektów „Edukacja dla Bezpieczeństwa” i „Ze szkoły do Wojska”. Projekty mają na celu promocję obronności, służby w Wojsku Polskim, Policji i innych służbach mundurowych.

 

Młodzież uczestnicząca w projektach zapoznana się z podstawowymi z zakresu wojskowości oraz nabędzie podstawowe umiejętności obsługi broni i pierwszej pomocy.

 

Uczestnicy projektu przejdą szkolenie ze strzelania z wykorzystaniem z broni laserowej lub broni palnej, uzyskają informacje na temat:

 - służby przygotowawczej w polskich formacjach mundurowych;

 - przygotowania do służby wojskowej;

 - zasady bezpieczeństwa – BLOS;

 - postaw strzeleckich;

 - budowy broni;

 - zgrywania przyrządów;

 - pierwszej pomocy.

 

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych instruktorów z Tatra Shooting Academy.

 

Szkoły, które chcą przystąpić do projektu mogą zgłaszać się do zakopiańskiego Sokoła, tel. 604 555 460 / 602 116 205 lub pisząc na adres tg.sokol.zakopane@interia.pl.

 

Realizacja zadania przyczyni się do:

- podniesienia sprawności fizycznej i poziomu wyszkolenia sportowo-obronnego;

- zwiększenia przez społeczeństwo aktywności fizycznej i poziomu wyszkolenia sportowo-obronnego przydatnego w procesie rekrutacji do służby wojskowe;

- popularyzowania kultury fizycznej i sportów obronnych w środowisku wojskowym oraz wśród społeczeństwa, w tym w szczególności młodzieży;

- zdobywania sprawności motorycznej, poprawienia wydolności organizmu oraz tworzenia właściwego zespołu postaw i motywacji;

- kształtowania wysokiego poziomu sprawności psychofizycznej, metodami i środkami wychowania fizycznego oraz przygotowania na trudy związane ze służbą wojskową i walką w zmiennych warunkach w działaniach indywidualnych i zespołowych.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu z funduszy Ministerstwa Obrony Narodowej i naszej organizacji w ramach programu Przez Sport do Wojska, organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.