Ruszyły zapisy na szkolenia w ramach akcji Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach w ramach inicjatywy „Edukacja dla bezpieczeństwa”, której celem jest propagowanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy oraz zapewnienie bezpiecznych i kontrolowanych warunków do nauki obsługi broni palnej.

Ten wyjątkowy projekt jest dostępny zarówno dla dorosłych, jak i uczniów szkół podstawowych i liceów. Uczestnicy będą mogli pod okiem doświadczonych instruktorów brać udział w szkoleniach i ćwiczeniach praktycznych z posługiwania się bronią palną jak i nowoczesnymi trenażerami laserowymi, które dzięki innowacyjnym programom strzeleckim przeniosą ich na wirtualną strzelnicę.

W ramach zajęć uczniowie zapoznają się m.in. z budową broni palnej, zasadami bezpieczeństwa BLOS, podstawami pierwszej pomocy, nauką strzelania z broni wykorzystywanej w polskich służbach mundurowych. Część z nich po raz pierwszy odwiedzi prawdziwą strzelnicę w Zakopanem na której odbywać się będą zajęcia praktyczne.

 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Szkolenia są realizowane nieodpłatnie dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Obrony Narodowej. 

 

Szkoły, które chcą przystąpić do projektu mogą zgłaszać się telefonicznie lub mailowo:

- telefonicznie: 604 555 460 lub 602 116 205

- mailowo: tg.sokol.zakopane@gmail.com

 

Zajęcia organizowane będą w październiku i listopadzie 2023 r.

 

Zadanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej i Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Gniazdo w Zakopanem. W ramach konkursu: I Ty możesz służyć Ojczyźnie ogłoszonego przez: Ministerstwo Obrony Narodowej - Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON.

 

Zapraszamy na szkolenia również osoby ze szczególnymi potrzebami.

W razie pytań prosimy o kontakt:

- telefonicznego, SMS lub MMS pod numerami 604 555 460 lub 602 116 205;

- poprzez komunikator Messenger na Facebooku TG Sokół https://www.facebook.com/sokolzakopane;

- listowny na adres ul. Orkana 2, 34–500 Zakopane;

- wysłanie faksu tel. +48 18 20 641 56

W przypadku zgłoszenia się osób ze szczególnymi potrzebami zapewnimy pełne wsparcie organizacyjne.

 

 

Pakiet szkoleniowy:

 

Wariant I

Planuje się maksymalnie zrealizowanie 10 spotkań szkoleniowych dla grup ok. 50 osobowych, w szkołach podstawowych i liceach. 

Celem działania jest upowszechnianie zagadnień poroobronnościowych.

Szkolenie trwa 3 godziny.

Składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych podczas jednego spotkania.

Łączy elementy edukacyjne dotyczące posługiwania się bronią, prezentację kilku rodzajów borni, jak i naukę pierwszej pomocy.

Może odbywać się na terenie szkoły lub na terenie Sokolni, siedziby TG Sokół Zakopane, mieszczącej się przy ul. Orkana 2 a, 34-500 Zakopane.

 

Uczestnik/Uczestniczka szkolenia po jego odbyciu będzie znał przeznaczenie, charakterystykę oraz ogólną budowę broni strzeleckiej, nabędzie umiejętność prowadzenia celnego ognia do celów w postawie stojącej, klęczącej i leżącej z wykorzystaniem trenażerów laserowych. Nabędą wiedzę z zakresu bezpiecznego korzystania z broni - BLOS. Będzie umiał w sposób właściwy zareagować w chwili kiedy konieczne będzie udzielenie komuś pierwszej pomocy.

 

1. Teoria

- prezentacja różnych rodzajów broni,

- zasady bezpieczeństwa – BLOS,

- postawy strzeleckie,

- budowa broni,

- zgrywanie przyrządów.

 

2. Praktyka nauka strzelania

z wykorzystaniem profesjonalnych systemów laserowych (broń długa i krótka). Zestaw szkoleniowy umożliwi wykonanie treningu strzeleckiego do celów statycznych i ruchomych. Program strzelania będzie bazowała na podstawie programowej przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa (EDB).

 

3. Nauka pierwszej pomocy

Nauka odbywa się z wykorzystaniem manekinów.

Program szkolenia obejmie m.in.:

- Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy - Standardy postępowania wg Europejskiej Rady Resuscytacji - Bezpieczeństwo ratownika - Prawidłowe wezwanie pomocy - Reakcja organizmu na niedotlenienie - Łańcuch przeżycia - Reguła ABC - Ocena stanu świadomości - Pozycja boczna ustalona - Metody udrażniania dróg oddechowych - Ocena stanu układu krążenia - Zatrzymanie oddechu - Zatrzymanie krążenia - Resuscytacja krążeniowo - oddechowa - Automatyczna defibrylacja zewnętrzna AED - Program dostępu do AED

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma pamiątkowy dyplom.

 

 

 

Wariant II

Planuje się maksymalnie zrealizowanie 10 spotkań szkoleniowych dla grup ok. 20 osobowych, na strzelnicy w Zakopanem, ul. Orkana 2 a, 34-500 Zakopane.

 

Celem działania jest upowszechnianie zagadnień poroobronnościowych.

Cykl szkoleń strzeleckich dla zróżnicowanych grup uczestników (szczególnie klasy mundurowe, członkowie TG Sokół, młodzieży osób dorosłych).

Szkolenia prowadzone są w podziale na zajęcia praktyczne i teoretyczne.

W szkoleniach mogą uczestniczyć zarówno amatorzy jak osoby już umiejące strzelać.

Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i uprawnioną kadrę Tatra Shooting.

 

1. Teoria

Zakres tematyczny zajęć teoretycznych:

- zasady bezpieczeństwa – BLOS, - postaw strzeleckich, - budowy broni, - zgrywanie przyrządów, - utrwalenie wiedzy z wykorzystaniem nowoczesnych trenażerów laserowych Przewiduje się łącznie dwie godziny szkoleniowe na przekazanie informacji z powyższych zakresów tematycznych i na ćwiczenie z wykorzystanie trenażerów laserowych których celem będzie utrwalenie wiedzy, przed zajęciami z bronią ostrą. Programy szkoleniowe przygotowane na szkolenia pozwolą na przećwiczenie zagadnień zw. z bezpieczeństwem, zgrywaniem przyrządów, strzelaniem z rożnych pozycji zarówno do celów ruchomych jak i stałych.

 

2. Praktyka nauka strzelania

Nauka strzelania z wykorzystaniem broni palnej, laserowej i pierwsza pomoc:

Część praktyczna odbędzie się na strzelnicy Tatra Shooting w Zakopanem o długości ok. 20 metrów.

Każda podgrupa odbędzie zajęcia z pierwszej pomocy i strzelania.

Strzelnica przystosowana jest dla osób ze szczególnymi potrzebami, jest obiektem krytym

 

W ramach nauki strzelania uczestnicy będą mieli możliwość oddania dowolnej liczby strzałów podczas treningu na trenażerach laserowych jak i oddania 40 strzałów do tarczy z równych rodzajów broni palnej.

 

Uczestnik szkolenia po jego odbyciu będzie znał przeznaczenie, charakterystykę oraz ogólną budowę broni strzeleckiej, amunicji, uczestnik nabędzie umiejętność prowadzenia celnego ognia do celów w postawie stojącej i klęczącej. Nabędą wiedzę z zakresu bezpiecznego korzystania z broni m.in. BLOS.

 

Rodzaje broni wykorzystywane podczas szkolenia:

  1. karabinek bocznego zapłonu (kaliber .22LR)

  2. karabinek GROT (kaliber 5,56 x 45 mm)

  3. karabinek BERYL (kaliber 5,56 x 45 mm)

  4. karabinek AK - 47 (kaliber 7,62 x 39 mm

  5. pistolet centralnego zapłonu (kaliber 9 x19 mm)

 

3. Nauka pierwszej pomocy

Nauka odbywa się z wykorzystaniem manekinów.

Program szkolenia obejmie m.in.:

- Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy - Standardy postępowania wg Europejskiej Rady Resuscytacji - Bezpieczeństwo ratownika - Prawidłowe wezwanie pomocy - Reakcja organizmu na niedotlenienie - Łańcuch przeżycia - Reguła ABC - Ocena stanu świadomości - Pozycja boczna ustalona - Metody udrażniania dróg oddechowych - Ocena stanu układu krążenia - Zatrzymanie oddechu - Zatrzymanie krążenia - Resuscytacja krążeniowo - oddechowa - Automatyczna defibrylacja zewnętrzna AED - Program dostępu do AED

 

Każda uczestnik szkolenia otrzyma pamiątkowy dyplom.

 

 

Szkolenia prowadzone będą przez instruktorów Tatra Shooting i instruktorów ZHR oraz inne osoby posiadające odpowiednią wiedzę i uprawnienia.

 

 

Projekt "Edukacja dla Bezpieczeństwa" Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" Gniazdo w Zakopanem  realizowany jest w partnerstwie z:

- Ministerstwem Obrony Narodowej,

- Obwodem Tatrzańskim Związku Harcerzy Rzeczpospolitej,

- Tatra Shooting Academy.

 

 

ul. Orkana 2 , 34-500 Zakopane

tel: +18 206 41 56  /

 

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

tel: +18 206 41 56  /

ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane

Edukacja dla bezpieczeństwa 2023

11 października 2023


TG Sokół Gniazdo w Zakopanem jest organizacją non-profit

Kino Miejsce

 

tel.: +48 500 151 907

e-mail: kinomiejsce@gmail.com

Kino Sokół

 

tel.: +48 18 20 140 40

e-mail:  kinosokol.zakopane@interia.pl

Biuletyn:

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”

Gniazdo w Zakopanem

Dojazd:

 

Towarzystwo Gimnastyczne  „SOKÓŁ”  Gniazdo w Zakopanem

ul. Orkana 2

34-500 Zakopane

 

 

NIP:  736-10-46-197

REGON:  490187757

KRS:  0000043433

 

Numer konta:

Bank Pekao SA 

65 1240 5165 1111 0000 5229 6237

 

TG Sokół

 

tel.: +48 18 20 641 56

e-mail: tg.sokol.zakopane@gmail.com

biuro@sokol.zakopane.pl