Informujemy, że Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Gniazdo w Zakopanem otrzymało dofinasowanie w ramach projektu TG Sokół Lider Zmiany Społecznej Aktywności, z konkursu PROO-2a Edycja 2023.

 

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji na działania obejmujące kompleksowe przygotowanie Wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego.

W ramach dotacji PROO 2a można sfinansować:

- Opracowanie kompleksowego programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego.

- Opracowanie długoterminowego systemu zarządzania kapitałem żelaznym wraz ze strukturą oraz procedurami.

- Opracowanie strategii inwestycyjnej kapitału żelaznego.

- Realizację działań mających na celu pozyskanie partnerów instytucjonalnych oraz prywatnych, którzy będą w różnych formach wspierać budowę i wykorzystanie potencjału kapitału żelaznego.

- Realizację działań promocyjno-informacyjnych związanych z przygotowaniem do budowy kapitału żelaznego, w szczególności upowszechniania w otoczeniu Wnioskodawcy informacji nt. znaczenia kapitału żelaznego i korzyści wynikających z jego utworzenia dla społeczności lokalnej.

- Udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych których tematyka związana jest z procesem przygotowania do budowania kapitałów żelaznych.

- Przeprowadzenie wizyt studyjnych w organizacjach mających doświadczenie w procesie przygotowania do budowania kapitałów żelaznych.

 

ul. Orkana 2 , 34-500 Zakopane

tel: +18 206 41 56  /

 

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

tel: +18 206 41 56  /

ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane

Kapitały żelazne - dotacje operacyjne na wsparcie budowania początkowych kapitałów żelaznych

12 sierpnia 2023


TG Sokół Gniazdo w Zakopanem jest organizacją non-profit

Kino Miejsce

 

tel.: +48 500 151 907

e-mail: kinomiejsce@gmail.com

Kino Sokół

 

tel.: +48 18 20 140 40

e-mail:  kinosokol.zakopane@interia.pl

Biuletyn:

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”

Gniazdo w Zakopanem

Dojazd:

 

Towarzystwo Gimnastyczne  „SOKÓŁ”  Gniazdo w Zakopanem

ul. Orkana 2

34-500 Zakopane

 

 

NIP:  736-10-46-197

REGON:  490187757

KRS:  0000043433

 

Numer konta:

Bank Pekao SA 

65 1240 5165 1111 0000 5229 6237

 

TG Sokół

 

tel.: +48 18 20 641 56

e-mail: tg.sokol.zakopane@gmail.com

biuro@sokol.zakopane.pl