Lider Zmiany Społecznej Aktywności

Regulamin 

rekrutacji 

Regulamin

Programu

Inkubator

Inicjatyw

TG Sokół / Działalność / Projekty / Lider zmiany społecznej aktywności

ul. Orkana 2 , 34-500 Zakopane

tel: +18 206 41 56  /

 

W zdrowym ciele, zdrowy duch!


TG Sokół Gniazdo w Zakopanem jest organizacją non-profit

Kino Miejsce

 

tel.: +48 500 151 907

e-mail: kinomiejsce@gmail.com

Kino Sokół

 

tel.: +48 18 20 140 40

e-mail:  kinosokol.zakopane@interia.pl

Biuletyn:

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”

Gniazdo w Zakopanem

Dojazd:

 

Towarzystwo Gimnastyczne  „SOKÓŁ”  Gniazdo w Zakopanem

ul. Orkana 2

34-500 Zakopane

 

 

NIP:  736-10-46-197

REGON:  490187757

KRS:  0000043433

 

Numer konta:

Bank Pekao SA 

65 1240 5165 1111 0000 5229 6237

 

TG Sokół

 

tel.: +48 18 20 641 56

e-mail: tg.sokol.zakopane@gmail.com

biuro@sokol.zakopane.pl

Projekt – „TG Sokół Lider Zmiany Społecznej Aktywności”

To zadanie realizowane dzięki dotacji z konkursu PROO-2a Edycja 2023. W ramach umowy nr 13/PROO/2a/2023 z dnia 09.08.2023. Projekt „TG Sokół Lider Zmiany Społecznej Aktywności” jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu PROO 2a edycja 2023.

Program ma za zadanie wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

Celem zdania jest przygotowanie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazdo w Zakopanem do budowania Kapitału Żelaznego.

Czym są kapitały żelazne? Kapitałami żelaznymi nazywamy nienaruszalne środki majątkowe zgromadzone przez organizację obywatelską dla których określono sformalizowane zasady gromadzenia i gospodarowania, które są inwestowane oraz traktowane jako bezpieczny instrument do generowania dochodu, z którego organizacja czerpie zyski przeznaczane na realizację jej celów statutowych oraz zapewnienie stabilności instytucjonalnej i organizacyjnej.

Realizacja projektu pozwoli naszej organizacji profesjonalnie zaplanować i wytyczyć najistotniejsze kierunki działań oparte o zasoby TG Sokół i możliwości dotychczas w zbyt małym stopniu wykorzystywane. Pozwoli również na zdefiniowanie najkorzystniejszych aktywności w zakresie pozyskiwania funduszy i przegotowanie narzędzi. Efektem analiz, spotkań, współpracy sektorowej, promocji i działań projektowych będzie wieloletni, kompleksowy program utworzenia i budowania kapitału żelaznego. Co w przyszłości przyczyni się do osiągnięcia stabilizacji finansowej i umożliwi ciągłość w realizacji działań statutowych, niezależnie od finasowania projektowego.

Głownem rezultatem projektu będzie plan utworzenia i zarządzania kapitałem żelaznym.

Plan zostanie przygotowany w oparciu o:

  • pełna, profesjonalną analizę finansową pozwalającą ocenić obecną sytuację towarzystwa i wybrać najkorzystniejsze "produkty" pozwalające realnie wspierać budowę kapitału żelaznego.
  • analizę otoczenia - dzięki przeprowadzeniu analizy otoczenia i dotychczasowych działań organizacji będzie możliwe określenie które kanały komunikacyjne powinny dać najlepszy efekt.
  • działania komunikacyjne i przygotowaną strategię komunikacji z elementami fundraisingu zawierająca konkretne propozycje kampanii, sposobu komunikacji organizacji do darczyńców, do partnerów biznesowych, partnerów samorządowych, a także sposoby podtrzymania relacji. W ramach działania powstaną materiały filmowe, graficzne i zostaną stworzone narzędzia do pozyskiwania różnych form darowizn.
  • działania promocyjne związane z utworzeniem kapitału żelaznego (promocja ciągła, reklamy)
  • aktualizację strategii rozwoju organizacji w oparciu o analizy, wyjazdy warsztatowe, wyjazdy studyjne, przygotowane dokumenty.

 

Rezultaty ilościowe:

  1. Zaktualizowana Strategia Rozwoju 2022-2025:
  2. Opracowanie wieloletniego, kompleksowego programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego
  3. Strategia komunikacyjna z elementami fundraisingu
  4. Opracowane, zaktualizowane dokumenty i procedury
  5. Wyjazdowe spotkania strategiczne: Rezultaty jakościowe:

 

Dziękujemy Narodowemu Instytutowi Wolności za możliwość podjęcia starań utworzenia Kapitału Żelaznego.