Porozumienie zawarte, rusza Inkubator Inicjatyw - wspieramy projekty społeczne i ich liderów

 

Miasto Zakopane, Gmina Bukowina Tatrzańska, Gmina Kościelisko, Gmina Poronin i Gmina Biały Dunajec oficjalnie przystąpiły do projektu, którego organizatorem i koordynatorem jest Zakopiańskie Towarzystwo Sokół. Inkubator swoim zasięgiem objął cały powiat tatrzański, czyli ponad 470 km².

Dzięki projektowi to mieszkańcy wychodzą z inicjatywą i zgłaszają swój pomysł do Inkubatora. Zadaniem nadrzędnym Inkubatora jest również budowanie lokalnej sieci współpracy.

 

Wszystkie gminy powiatu tatrzańskiego zdecydowały o przystąpieniu do projektu i wsparciu jego realizacji. Bardzo dziękuję za to Pani Wiceburmistrz Zakopanego Agnieszce Nowak – Gąsienicy, Pani Wójt Poronina Anicie Żegleń oraz Panom Wójtom Romanowi Krupie z Kościeliska, Andrzejowi Pietrzykowi z Bukowiny Tatrzańskiej i Andrzejowi Jackowi Nowakowi z Białego Dunajca. Cieszę się, że projekt realizowany będzie w takiej współpracy – mówi Adam Zaleski Koordynator projektu. 

 

O co chodzi?

Inkubator Inicjatyw to proces kompleksowego wsparcia wnioskodawcy nowej inicjatywy lokalnej w powiecie tatrzańskim – od etapu pomysłu na działanie po realizację samej inicjatywy. 

 

Dla kogo? Warunki są 3: miejsce zamieszkania na terenie powiatu tatrzańskiego, wiek minimum 16 lat oraz doświadczenie w pracy społecznej lub predyspozycje liderskie.

 

Co można zyskać dzięki udziałowi w programie? Cykl 8 warsztatów i szkoleń, dostosowanych do oczekiwań uczestników, które pomogą przygotować inicjatywę; konsultacje, wsparcie i indywidualną opiekę tutora, z którym będzie można dopracować swój własny projekt na każdym z etapów (od pomysłu, przez planowanie, pozyskanie środków, promocję, realizację aż po ewaluację); możliwość korzystania z przestrzeni coworkingowej i wreszcie mikrodotację na start.

 

Jakie inicjatywy mogą być realizowane w ramach Inkubatora? Kulturalne, sportowe, ekologiczne, obywatelskie, edukacyjne, … ważne, żeby pomysł odpowiadał na konkretną potrzebę danego środowiska. Uczestnikami programu mogą być zarówno osoby, które mają już doświadczenie w pracy społecznej (np. są członkami organizacji pozarządowych, realizują swoje własne projekty), jak i te, które przygotowują dopiero pierwszą samodzielną inicjatywę. 

Zależy nam na wyłonieniu i wsparciu potencjalnych lub rzeczywistych liderów – osób, które mają wizję zmiany i są w stanie pociągnąć za sobą innych. Program Inkubatora jest przygotowany w taki sposób, aby umożliwić rozwój właśnie takim osobom.

 

Spośród osób, które do 12 listopada wypełnią formularz zgłoszeniowy online, komisja rekrutacyjna wyłoni te, które spełniają wymogi formalne, aby następnie zaprosić je na rozmowy rekrutacyjne. Ze wszystkich kandydatów wybranych zostanie 12, którzy wezmą udział w programie i zrealizują swoje pomysły przy wsparciu Inkubatora.

 

Chcesz podjąć inicjatywę i rozpocząć działanie w swojej okolicy?

Zapraszamy do udziału w Inkubatorze Inicjatyw!

 

Projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 i Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem.

 

ul. Orkana 2 , 34-500 Zakopane

tel: +18 206 41 56  /

 

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

tel: +18 206 41 56  /

ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane

Porozumienie zawarte, rusza Inkubator 

19 października 2019


TG Sokół Gniazdo w Zakopanem jest organizacją non-profit

Kino Miejsce

 

tel.: +48 500 151 907

e-mail: kinomiejsce@gmail.com

Kino Sokół

 

tel.: +48 18 20 140 40

e-mail:  kinosokol.zakopane@interia.pl

Biuletyn:

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”

Gniazdo w Zakopanem

Dojazd:

 

Towarzystwo Gimnastyczne  „SOKÓŁ”  Gniazdo w Zakopanem

ul. Orkana 2

34-500 Zakopane

 

 

NIP:  736-10-46-197

REGON:  490187757

KRS:  0000043433

 

Numer konta:

Bank Pekao SA 

65 1240 5165 1111 0000 5229 6237

 

TG Sokół

 

tel.: +48 18 20 641 56

e-mail: tg.sokol.zakopane@gmail.com

biuro@sokol.zakopane.pl