ul. Orkana 2 , 34-500 Zakopane

tel: +18 206 41 56  /

 

W zdrowym ciele, zdrowy duch!


TG Sokół Gniazdo w Zakopanem jest organizacją non-profit

Kino Miejsce

 

tel.: +48 500 151 907

e-mail: kinomiejsce@gmail.com

Kino Sokół

 

tel.: +48 18 20 140 40

e-mail:  kinosokol.zakopane@interia.pl

Biuletyn:

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”

Gniazdo w Zakopanem

Dojazd:

 

Towarzystwo Gimnastyczne  „SOKÓŁ”  Gniazdo w Zakopanem

ul. Orkana 2

34-500 Zakopane

 

 

NIP:  736-10-46-197

REGON:  490187757

KRS:  0000043433

 

Numer konta:

Bank Pekao SA 

65 1240 5165 1111 0000 5229 6237

 

TG Sokół

 

tel.: +48 18 20 641 56

e-mail: tg.sokol.zakopane@gmail.com

biuro@sokol.zakopane.pl

SOKOLNIA - Miejsce Integracji Mieszkańców

 

 

Celem projektu jest utworzenie SOKOLNI miejsca integracji i animacji społecznej mieszkańców
i organizacji pozarządowych z terenu pow. tatrzańskiego. 

 

Działanie przyczyni się do poprawy samoorganizacji społecznej mieszkańców Podhala, pozwoli na wdrożenie systemowego wsparcia dla NGO i osób niezrzeszonych w organizacjach chcących jednak działać na rzecz rozwoju społecznego Podhala.

 

Projekt dotyczy Podhala - miasta Zakopane i okolicznych gmin. Jest odpowiedzią na problem nierównomiernego rozwoju tego regionu turystycznego - przeinwestowanego w sferze gospodarczej
i zaniedbanego w sferze społecznej.

 

Zakopiański Sokół to organizacja z tradycjami w działalności społecznej, obywatelskiej i patriotycznej rozpoznawalna w regionie jako organizacja parasolowa, stabilna i wspierająca inicjatywy mieszkańców regionu z różnych dziedzin aktywności społecznej.

 

Pierwsza SOKOLNIA pod Giewontem powstała w 1906 r. Towarzystwo zakupiło plac w pobliżu,
ul. Krupówki i rozpoczęło budowę miejsca dla mieszkańców. Wkrótce działały tu sekcje kulturalne
i sportowe, a także pierwsze kino, które pierwszy film wyświetliło w 1913 roku.

 

Nasz projekt łączy tradycję z innowacją. Wskrzeszamy ideę, dla której powstała SOKOLNIA, ale urzeczywistniamy ją dzięki nowym metodom, korzystając ze współczesnej wiedzy z zakresu animacji społecznej oraz doświadczeń z innych eksperymentalnych projektów tego typu, które zostały już zrealizowane przez nas.

 

W SOKOLNI uruchomimy niekomercyjną przestrzeń do organizacji wydarzeń, cyklicznych zajęć, spotkań, rozmów i sieciowania organizacji pozarządowych oraz inkubacji inicjatyw społecznych mieszkańców. Ogólnodostępną dla mieszkańców Podhala i kształtowaną całkowicie oddolnie – dostosowującą się do realnych potrzeb beneficjentów, którzy od początku ją współtworzą. Celem Towarzystwa jest stworzenie miejsca przede wszystkim oferującego szerokie wsparcie, animatorów – konsultacje, doradztwo, kontakty, dostęp do zasobów, uruchomienie programu wsparcia finansowego i merytorycznego dla lokalnych inicjatyw społecznych i liderów tych działań.

 

 

 

TG Sokół / Działalność / Projekty / Sokolnia - Miejsce Integracji Mieszkańców

ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane

tel: +18 206 41 56  /