Dziękujemy uczestnikom, sędziom, partnerom. Gratulujmy zwycięzcą.

W ramach uroczystości 11 listopada Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem w dniu 10 listopada przeprowadziło Turniej Strzelecki im. gen. Józefa Hallera.

W zawodach uczestniczyło 41 zawodniczek i zawodników z liceów na terenie Zakopanego.

Zawody zorganizowano nieodpłatnie. Młodzież miała możliwość strzelania z pistoletu i karabinu. W punkcji ogólnej liczyły się zarówno strzały oddane na wirtualnej strzelnicy jak i z broni ostrej.

 

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy, dla zwycięzców ufundowane zostały drobne nagrody rzeczowe i puchary.

 

Projekt był częścią inicjatywy pn. „Małopolskimi śladami gen. Józefa Hallera – 150. rocznica urodzin” która miała na celu uczczenie pamięci gen. Józef Haller w 150 rocznicę jego urodzin.

 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem razem z partnerem – Starostwem Tatrzańskim i Miastem Zakopane pragną – poprzez organizację rocznicowych wydarzeń, krzewić wśród społeczności wiedzę z zakresu historii i patriotyzmu. Generał Haller był ściśle związany z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”, a także odwiedzał Zakopane.

 

Projekt dofinansowano w ramach programu mikrograntów ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

 

ul. Orkana 2 , 34-500 Zakopane

tel: +18 206 41 56  /

 

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

tel: +18 206 41 56  /

ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane

Turniej strzelecki im. gen. Józefa Hallera

11 listopada 2023


TG Sokół Gniazdo w Zakopanem jest organizacją non-profit

Kino Miejsce

 

tel.: +48 500 151 907

e-mail: kinomiejsce@gmail.com

Kino Sokół

 

tel.: +48 18 20 140 40

e-mail:  kinosokol.zakopane@interia.pl

Biuletyn:

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”

Gniazdo w Zakopanem

Dojazd:

 

Towarzystwo Gimnastyczne  „SOKÓŁ”  Gniazdo w Zakopanem

ul. Orkana 2

34-500 Zakopane

 

 

NIP:  736-10-46-197

REGON:  490187757

KRS:  0000043433

 

Numer konta:

Bank Pekao SA 

65 1240 5165 1111 0000 5229 6237

 

TG Sokół

 

tel.: +48 18 20 641 56

e-mail: tg.sokol.zakopane@gmail.com

biuro@sokol.zakopane.pl