ul. Orkana 2 , 34-500 Zakopane

tel: +18 206 41 56  /

 

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

tel: +18 206 41 56  /

ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane

Zapytanie ofertowe - pierwsza pomoc

25 października 2023

 

Zapytanie ofertowe

 

Zamówienie jest realizowane w ramach dotacji celowej przyznanej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z zakupem wyposażenia pn. profesjonalny sprzęt laserowy do treningów strzeleckich, o którym mowa w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. pod nazwą: „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup wraz z dostawą sprzętu służącego do nauki pierwszej pomocy i sprzętu wpierającego proces edukacyjny zgodnie z poniższym opisem zamówienia.

 

Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia:

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia - postępowanie jest prowadzone w ramach rozeznania rynku z zachowaniem zasady konkurencyjności i przejrzystości.

  2. Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o najniższą cenę.

  3. W ramach oferty prosimy o przesłanie oferty do dnia 31.10.2023, do godziny 09:30.

Oferty można przesyłać na adres mailowy: tg.sokol.zakopane@gmail.com, lub złożyć w biurze TG „Sokół” Zakopane, ul. Orkana 2 a, 34-500 Zakopane. W godzinach 9:00-16:00 od poniedziałku do piątku.

    4. Do oferty należy dołączyć szczegółową specyfikacje oferowanego wyposażenia.

 

Opis zamówienia Pierwsza Pomoc

FORMULARZ OFERTY - Pierwsza Pomoc >>

Wyniki rozeznania

 


TG Sokół Gniazdo w Zakopanem jest organizacją non-profit

Kino Miejsce

 

tel.: +48 500 151 907

e-mail: kinomiejsce@gmail.com

Kino Sokół

 

tel.: +48 18 20 140 40

e-mail:  kinosokol.zakopane@interia.pl

Biuletyn:

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”

Gniazdo w Zakopanem

Dojazd:

 

Towarzystwo Gimnastyczne  „SOKÓŁ”  Gniazdo w Zakopanem

ul. Orkana 2

34-500 Zakopane

 

 

NIP:  736-10-46-197

REGON:  490187757

KRS:  0000043433

 

Numer konta:

Bank Pekao SA 

65 1240 5165 1111 0000 5229 6237

 

TG Sokół

 

tel.: +48 18 20 641 56

e-mail: tg.sokol.zakopane@gmail.com

biuro@sokol.zakopane.pl