ul. Orkana 2 , 34-500 Zakopane

tel: +18 206 41 56  /

 

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

tel: +18 206 41 56  /

ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane

Zapytanie ofertowe - prace budowlane w budynku po dawnej straży pożarnej, przy ul. Orkana 2a w Zakopanem - data zamieszczenia 13.08.2022 r.

13 sierpnia 2022

Zapytanie ofertowe - prace budowlane w budynku po dawnej straży pożarnej, przy ul. Orkana 2a w Zakopanem - data zamieszczenia 13.08.2022 r.

 

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z przystosowaniem części budynku po dawnej straży pożarnej na potrzeby mieszkańców miasta Zakopane, prowadzenia spotkań kulturalnych, rozrywkowych, konferencji, treningów, a także codziennej pracy biurowej TG Sokół i innych organizacji pozarządowych. Przestrzeń służyć będzie budowaniu ogólnopolskiej i międzynarodowej sieci współpracy Towarzystw Gimnastycznych w Polsce, wzajemnej integracji środowiska, aktywizacji społecznej i upowszechnianiu wiedzy o historii i dziedzictwie Polski.

 

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja 2022 Wolność po polsku

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.08.2022 r. pdf

Załącznik nr 1 Podstawa wyceny robót budowalnych w budynku pod dawnej straży pożarnej Zakopanem

Załącznik nr 2 Parter - aranżacja

Załącznik nr 3 Piętro - aranżacja

Załącznik nr 4 Pochylnia rzut

Załącznik nr 5 Wizualizacja

 

 

 

Informacja o wyniku postępowania: zamieszczono 08.09.2022 r.

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w części nr 1 złożonej w zapytaniu ofertowym na wykonanie robót budowlanych związanych z przystosowaniem części budynku po dawnej straży pożarnej na potrzeby mieszkańców miasta Zakopane, prowadzenia spotkań kulturalnych, rozrywkowych, konferencji, treningów, a także codziennej pracy biurowej TG Sokół i innych organizacji pozarządowych. Przestrzeń służyć będzie budowaniu ogólnopolskiej i międzynarodowej sieci współpracy Towarzystw Gimnastycznych w Polsce, wzajemnej integracji środowiska, aktywizacji społecznej i upowszechnianiu wiedzy o historii i dziedzictwie Polski i unieważnienia przedmiotowego zapytania w części nr 2.

 

Pełna treść w załączniku ->

 

 

 

 


TG Sokół Gniazdo w Zakopanem jest organizacją non-profit

Kino Miejsce

 

tel.: +48 500 151 907

e-mail: kinomiejsce@gmail.com

Kino Sokół

 

tel.: +48 18 20 140 40

e-mail:  kinosokol.zakopane@interia.pl

Biuletyn:

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”

Gniazdo w Zakopanem

Dojazd:

 

Towarzystwo Gimnastyczne  „SOKÓŁ”  Gniazdo w Zakopanem

ul. Orkana 2

34-500 Zakopane

 

 

NIP:  736-10-46-197

REGON:  490187757

KRS:  0000043433

 

Numer konta:

Bank Pekao SA 

65 1240 5165 1111 0000 5229 6237

 

TG Sokół

 

tel.: +48 18 20 641 56

e-mail: tg.sokol.zakopane@gmail.com

biuro@sokol.zakopane.pl