19 kwietnia 2014 Napisał: admin Komentarzy 0

10270061_298775856948239_422856277_n

Weekend Biegowy z Sokołem 2014

26 lutego 2014 Napisał: admin Komentarzy 0

Zapraszamy na stronę biegisokole.pl , na której zamieszczamy bieżące informacje na temat Wysokogórskiego Biegu im. Druha Franciszka Marduły, Biegu Sokoła oraz Biegu Zamoyskiego. Informujemy, że oficjalne zapisy ruszą 9 marca 2014 roku o godzinie 12.00

Złota Kozica dla Biegu Marduły

30 grudnia 2013 Napisał: admin Komentarzy 0

Złota Kozica dla Biegu Marduły

 

certyfikat

W rozstrzygniętym ostatnio konkursie na Najlepszy Bieg Górski sezonu 2013 organizowanym przez portal biegigorskie.pl VI Wysokogórski Bieg im. dh Franciszka Marduły został nagrodzony Złotą Kozicą w kategorii biegów górskich na długim dystansie. Ponadto Bieg im. hr. Władysława Zamoyskiego zajął 7 miejsce w kategorii biegów w stylu alpejskim,  a Bieg Sokoła 4 miejsce w kategorii biegów w stylu anglosaskim. Wszystkie te zawody w ramach Zakopiańskiego Weekendu Biegowego z Sokołem organizuje Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem.

Złota Kozica sprawiła organizatorom ogromną radość.

- Jest to dla nas znaczące wyróżnienie. Bardzo dziękujemy Zawodnikom za oddane głosy oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Zakopiańskiego Weekendu Biegowego z Sokołem. Bez Was nie było by tak udanej imprezy, która została doceniona przez miłośników biegów górskich w Polsce.

 

Wysokogórski Bieg im. dh. Franciszka Marduły do tej pory został odznaczony przez portal internetowy biegigorskie.pl Złotą Kozicą w kategorii Najlepszy Bieg Anglosaski w 2009 r., Srebrną Kozicą w kategorii Najlepszy Bieg Długodystansowy w 2012 r., Brązową Kozicą w kategorii Najlepszy Bieg Długodystansowy w 2010 i 2011 r. Bieg został odznaczony również przez portal internetowy maratonypolskie.pl Filipidesem 2008 w kategorii „Kameralna impreza” oraz otrzymał tytuł „Złotego Biegu 2011” w kategorii Bieg Górski.

Bieg Wysokogórski im. dh. Franciszka Marduły popularyzuje bieganie w trudnym górskim terenie. Jego patronem jest Franciszek Marduła (1909-2007), słynny zakopiańczyk, zawodnik kadry narodowej w kombinacji norweskiej i biegach narciarskich w latach 30-tych, uczestnik Mistrzostw Świata FIS w 1939 r. w Zakopanem, wychowawca młodzieży i znany lutnik. Przez 81 lat był on związany z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”.

Od 2012 roku Wysokogórski Bieg im. druha Franciszka Marduły to także Mistrzostwa Polski w Skyrunningu. W 2013 roku jego trasa była bardzo wymagająca i trudna technicznie, prowadziła m.in. przez Przełęcz Karb (1853 m n.p.m.), Świnicką Przełęcz (2051 m n.p.m.) i Kasprowy Wierch (1987 m n.p.m.). Suma podbiegów wynosiła aż 1753 m. Najlepsi pokonali ją w nieco ponad dwie godziny. Zwyciężył Marcin Świerc (klub Salomon Suunto Team) z czasem 2h18:31.0. W biegu wystartowało ponad 300 zawodników.

TG „Sokół” Gniazdo w Zakopanem

Pełne wyniki konkursu na Najlepszy Bieg Górski sezonu 2013 znaleźć można na stronie: http://www.biegigorskie.pl/najlepszy-bieg-gorski-sezonu-2013/

23 grudnia 2013 Napisał: admin Komentarzy 0

bombka1

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze

10 listopada 2013 Napisał: admin Komentarzy 0

Informujemy, że 29 listopada 2013 roku (piątek) o godzinie 1800 w pierwszym terminie i 1815 w drugim terminie w budynku naszego Gniazda odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze. Zapraszamy wszystkich członków, którzy uregulowali składki za rok bieżący oraz lata wcześniejsze do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu.

plakat

Po kliknięciu w plakat zostaną państwo przeniesieni na portal biegigorskie.pl

zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi o zakopiańskim „Sokole” i Weekendzie Biegowym z Sokołem

 

 

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół

Patroni biegów

Zakopiański Weekend Biegowy z Sokołem

 

Poniżej zamieszczamy listę startową VI Wysokogórskiego Biegu im. dh Franciszka Marduły

pdf

 

 

 

 

Przypominamy, że zgodnie z 6 pkt. Regulaminu o przynależności klubowej decyduje identycznie brzmiąca nazwa klubu podanego w zgłoszeniu!!!!

Wszystkich, którzy zapisali się na koszulki a do dnia dzisiejszego nie dokonali wpłaty (40 zł) prosimy dokonanie wpłaty na na nasze konto

65 1240 5165 1111 0000 5229 6237

do piątku 17 maja, po tym terminie koszt koszulki wyniesie

80 złotych.

Niebawem zamieścimy garść informacji organizacyjnych dotyczących biegu.

Zawiadomienie

Zgodnie z §24 Statutu, Zarząd TG „Sokół” Gniazdo w Zakopanem uprzejmie zawiadamia i zaprasza do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym, które odbędzie się 13 kwietnia (sobota) o godzinie 11.00 (w pierwszym terminie) i o godzinie 11.15 (w drugim terminie), w siedzibie „Sokoła” przy ul. Orkana 2.

Porządek Walnego Zgromadzenia
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu (zgodnie z §34 Statutu
TG „Sokół” Gniazdo w Zakopanem). Propozycja przyjęcia porządku obrad i
regulaminu.
2. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5. Sprawozdanie Sądu Honorowego.
6. Sprawozdanie Zarządu.
8. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu.
9. Podjęcie uchwał.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.

Z sokolim pozdrowieniem „Czołem”!

 

 

                     Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

1. W Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym biorą udział członkowie

Towarzystwa z głosem stanowiącym, tj. czynnym i biernym prawem

wyborczym.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom

Towarzystwa, którzy opłacili składki członkowskie przed rozpoczęciem obrad

3. Członkowie Towarzystwa swoją obecność na Walnym Zgromadzeniu

Sprawozdawczym potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście obecności,

co stanowi podstawę otrzymania mandatu uprawniającego do brania udziału w

głosowaniach przy pomocy kart do głosowania.

4. Postanowienia Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego są prawomocne

przy obecności 50% + 1 posiadających w/w uprawnienia w pierwszym terminie

oraz bez względu na ilość członków w drugim terminie.

5. Wnioski członków o podjęcie uchwał muszą zostać złożone do Zarządu

w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem

Sprawozdawczym.

6. Zgromadzeniu przewodniczy prezes lub proponowana przez niego osoba:

a. Przyjmuje zgłoszenia do dyskusji na piśmie

b. Udziela głosu dyskutantom z prawem ingerencji w przypadku przekroczenia

czasu wystąpienia (5 minut),

c. Udziela głosu poza kolejnością w sprawach formalnych i dla złożenia

wyjaśnień

d. Zarządza głosowanie tajne i jawne.

7. W jednej sprawie uczestnik zgromadzenia może zabrać głos maksimum dwa

razy. Głosowanie odbywa się w sposób jawny przez podniesienie mandatów

(za wyjątkiem spraw personalnych).

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego zapadają zwykłą

większością głosów za wyjątkiem przypadków określonych w Statucie

Towarzystwa.

9. Prawo zabierania głosu w dyskusji przysługuje wyłącznie członkom

zwyczajnym Towarzystwa, którzy otrzymali mandaty i zaproszonym gościom.

Prawo stawiania wniosków i wybierania do Komisji Walnego Zgromadzenia

Sprawozdawczego przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym

Towarzystwa, którzy otrzymali mandaty.