Plan działania sekcji na rok 2010

Aktywność pracy radiostacji klubowych jak również radiostacji indywidualnych KF CW/SSB iFB

Szkolenie członków sekcji w zakresie tematyki krótkofalarskiej, przygotowującej do egzaminu na uprawnienia radiooperatorskiej kategorii I i II.

Udzial radiostacji klubowej w różnych imprezach organizowanych przez władze lokalne, krajowe i międzynarodowe:

a) Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich — sierpień.

b) Obchody,, Dni Zakopanego” organizowanych przez Urząd Miasta.

c) Coroczne spotkanie krótkofalowców w Gliczarowie Górnym, organizowane przez Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców w Krakowie i Klub Krótkofalowców SP9PTG przy Towarzystwie Gimnastycznym ,,Sokół” Gniazdo w Zakopanem.

d)Coroczne spotkanie opłatkowe w Teczynie.

e)udział w spotkaniach organizowanych przez inne kluby polskie i międzynarodowe: Słowacja, Czechy, Austria, Niemcy, Ukraina.

f)udział w zawodach:

,,Dni Wojska Polskiego”, ”Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski”, „Święto Łączności i Informatyki”,  „CQ WW DX C”,  „CQSP DX C”, „Mistrzostwa  Polski Stacji Klubowych SP-K”, „Rocznica Powstania Warszawskiego”, „Maraton dyplomowy”,  „Poznańskie Dni Aktywności”, „Święto Lotnictwa”.

Praca radiostacji z QTH terenowego i ze znakami okolicznościowymi