ul. Orkana 2 , 34-500 Zakopane

tel: +18 206 41 56  /

 

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

tel: +18 206 41 56  /

ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie logo marki Podhale 

07 sierpnia 2023

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie logo marki Podhale wraz z opracowaniem strategii komunikacji marki oraz z przeniesieniem całkowitych praw autorskich i zgodą na wykorzystanie projektu.

 

Zamówienie jest realizowane w ramach dotacji celowej przyznanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach priorytetu 2 - Wzmocnienie instytucjonalne i promocyjne regionów turystycznych oraz turystycznych marek terytorialnych, realizowanego w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka, o którym mowa w komunikacie Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 24 lutego 2023 r. pod nazwą: „Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka”.

 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 9.08.2023 r. do godz. 15.00.

Termin realizacji całości zamówienia do 30 września 2023 roku.

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Gniazdo w Zakopanem

ul. Orkana 2,

34-500 Zakopane

tel. 18 206 41 56

tel. 602 116 205

NIP: 736 10 46 197

REGON: 490187757

 

Email: aktywnepodhale@sokol.zakopane.pl

Strona: www.sokol.zakopane.pl

 

 

Pełna treść zaproszenia do składania ofert

 

Wzór umowy

 


TG Sokół Gniazdo w Zakopanem jest organizacją non-profit

Kino Miejsce

 

tel.: +48 500 151 907

e-mail: kinomiejsce@gmail.com

Kino Sokół

 

tel.: +48 18 20 140 40

e-mail:  kinosokol.zakopane@interia.pl

Biuletyn:

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”

Gniazdo w Zakopanem

Dojazd:

 

Towarzystwo Gimnastyczne  „SOKÓŁ”  Gniazdo w Zakopanem

ul. Orkana 2

34-500 Zakopane

 

 

NIP:  736-10-46-197

REGON:  490187757

KRS:  0000043433

 

Numer konta:

Bank Pekao SA 

65 1240 5165 1111 0000 5229 6237

 

TG Sokół

 

tel.: +48 18 20 641 56

e-mail: tg.sokol.zakopane@gmail.com

biuro@sokol.zakopane.pl