ul. Orkana 2 , 34-500 Zakopane

tel: +18 206 41 56  /

 

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

tel: +18 206 41 56  /

ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane

Zapytanie ofertowe - organizacja wjazdów - 12.11.2023

12 listopada 2023


 

Zapytanie ofertowe

12.11.2023

 

Zapytanie ofertowe na świadczone usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wycieczek na terenie Polski dla seniorów powyżej 60 roku życia, dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz dla dzieci z domu dziecka wraz z opiekunami, w okresie listopada 2023 i do 17 grudnia 2023.

Działanie realizowane jest w ramach programu rozwoju turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa – upowszechnianie turystyki osób starszych, dzieci z domów dziecka oraz dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów oraz szkolenia dla osób pracujących w turystyce z osobami ze szczególnymi potrzebami finansowany w 2023 roku z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

Program finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227) oraz § 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1638).

 

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w złączniku.

 

Zapraszamy do przesłania ofert na organizacje wyjazdów turystycznych.

 

Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia:

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia - postępowanie jest prowadzone w ramach rozeznania rynku z zachowaniem zasady konkurencyjności i przejrzystości.
  2. Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o najniższą cenę.
  3. W ramach oferty prosimy o przesłanie oferty do dnia 20.11.2023, 

Oferty można przesyłać na adres mailowy: tg.sokol.zakopane@gmail.com,

 

Opis zamówienia >>

 

 


TG Sokół Gniazdo w Zakopanem jest organizacją non-profit

Kino Miejsce

 

tel.: +48 500 151 907

e-mail: kinomiejsce@gmail.com

Kino Sokół

 

tel.: +48 18 20 140 40

e-mail:  kinosokol.zakopane@interia.pl

Biuletyn:

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”

Gniazdo w Zakopanem

Dojazd:

 

Towarzystwo Gimnastyczne  „SOKÓŁ”  Gniazdo w Zakopanem

ul. Orkana 2

34-500 Zakopane

 

 

NIP:  736-10-46-197

REGON:  490187757

KRS:  0000043433

 

Numer konta:

Bank Pekao SA 

65 1240 5165 1111 0000 5229 6237

 

TG Sokół

 

tel.: +48 18 20 641 56

e-mail: tg.sokol.zakopane@gmail.com

biuro@sokol.zakopane.pl